BES logo - tegnet av John Howard Crook

Bergen kommune
110.000 kroner.

Sparebanken Vest >
200.000 kroner.

Grieg Foundation >
BES har fått 250.000 fra Grieg Foundation. Gaven brukes til å kjøpe skinner fra Gråkallbanen (Trondheim).

 

 Medlemskap / Membership

Vi trenger din hjelp. Vi trenger folk som kan hjelpe oss med de praktiske oppgavene knyttet til rehabilitering av spor over Nygårdshøyden, vedlikehold av vogner og vanlige driftsoppgaver.

Dessuten trenger vi økonomisk støtte for å gjennomføre prosjektet.

Støttemedlemskap: 500 kroner

Aktivmedlemskap: 300 kroner

We need your help. Vi need people who can help us with the practical work related to the rehabilitation of track over Nygård, maintenance of our vehicles and normal operating activities.

In addition, we need financial assistance in order to complete our project.

Support membership: 500 kroner

Active membership:300 kroner

Navn / name:
E-post / e-mail:
Melding / message:

Bergens Elektriske Sporvei
Postboks 812 Sentrum
5807 Bergen

Bankkonto: 3633.54.29693
 

  Updated: 14.11.2017 16:35  

Bergens Elektriske Sporvei, Postboks 812, 5807 Bergen

Organisasjonsnr: 990 512 469