BES logo - tegnet av John Howard Crook

Hva skjer? >

Kjøring i 2015 innstilt

Bergens Tekniske Museum er stengt i forbindelse med ombygging og reparasjon av tak, vinduer og vegger. Det er ikke mulig for BES å kjøre Musuemstrikkene mens reparasjonsarbeid gjennomføres.

Vi håper at kjøring av Museumstrikker kan startes igjen i 2016.

Vi arbeider videre med forlengelse av dagens linje til Studentsenteret.

Dugnad

VI skal ha dugnadsarbeid hver torsdag i våren fra kl. 1800.

Tar kontakt med Dugnadsdirektør Ralph Wilson (e-post: mail@twwilson.com eller mobil 959 72 732) hvis du er interessert i dugnadsaktiviteter.


 

 

 

 

 

 

 


Aktiviteter / kjøring

06.05.2014

 

Innkalling og sakspapir er sendt ut til Generalforsamling 2014.
Møtet skal gjennomføres på tirsdag, den 20. mai 2014i Trikkehallen (kafe) og starter kl. 1900. Sakspapir kan hentes her.

   

27.04.2014

Kjøring av Museumstrikker har begynt for 2014.
Kjøreplan 2014 kan hentes her.

 

 

10.02.2008

Sporlegging i Olaf Ryes vei og Engen er nå underveis.


Spor er nå bøyet over toppen av bakken i Olaf Ryes vei. Vi fortsetter nedover bakken på vei ned mot Hulen og Trikkehallen.
Samtidig jobber BES i Engen med forlengelse helt til Ibsen-statuen ved Ole Bulls plass.
Spor er lagt ved siden av det nye Studentsenteret. Vi har begynt å planlegge innkjøp og montering av stolper til kjøreledningsanlegg.

Skinnene fra Trondheim er lagret i sørenden av Olaf Ryes vei.

BES har nok skinner for strekningen fra mellom sørenden av Olaf Ryes vei og Parkveien.

AS Oslo Sporveier har hjulpet BES med bøying av kurvene ved Engen - Vaskerelven - Magnus Barfots gate.

 

 
  Updated: 05-Mar-2021 17:25  

Bergens Elektriske Sporvei, Postboks 19, 5838 Bergen

Organisasjonsnr: 990 512 469